Pistonqolu

У8 - 6MA2; НБТ-600: У8- 6M: УНБ-600; НБ-32; 9T və digər nasosların, həmçinin 2 СГ - 50; ДСГ- 50: ДСГ - 65: ДСГ - 110: və digər qaz kompressorlarının pistonqolu.