Meyilləşdirici

Meyilləşdirici - ikinci lülənin qazılması zamanı kolonda "pəncərə" açmaq və lüləni qazımaq üçün başlanğıc istiqaməti verən, rayberlərə və qazıma alətinə zəruri meyilliyi təmin edən alətdir.