Fantan armaturu

Təyinatı : Fantan vuran neft və qaz quyuları ağzı avadanlıq.