Кəmər başmaqları

TƏYINATI: QUYU DIBINDƏ ISTILIYI 2500С QƏDƏR OLAN NEFT VƏ QAZ QUYULARININ BƏRKIDILMƏSI ZAMANI 114-508MM DIAMETRLI BORULARDAN YIĞILMIŞ QORUYUCU KƏMƏRIN AŞAĞI HISSƏSINI TƏCHIZ ETMƏK VƏ KƏMƏRIN QUYUYA BURAXILDIĞI ZAMAN QUYUNUN DIVARLARININ ZƏDƏLƏNMƏSININ QARŞISINI ALMAQ ÜÇÜN ISTIQAMƏTLƏNDIRICI. KƏMƏR BAŞLIQLARI QOST 632 UYĞUN DXAR=114-508MM BORULAR ÜÇÜN: QISA ÜÇBUCAQ, TRAPESIODAL (OTTM) YIVLI VƏ YÜKSƏK HERMETIK BIRLƏŞMƏNI ASMA (ОТТГ) VARIANTINDA ISTEHSAL OLUNUR.

Tipi Diametri Hündürlüyü  Cəkisi, kq
ТКБ (БКМ) -114  133 274 14.0 
ТКБ (БКМ) -127  146 274 15.0 
ТКБ (БКМ) -140  159 295 16.0 
ТКБ (БКМ) -146  166 298 17.0 
ТКБ (БКМ) -168  188 303 23.0 
ТKБ (БКМ)-178  198 330 30.0
ТКБ (БКМ) - 194  216 350 40.0
ТКБ (БКМ) - 219  245 360 50.0
ТКБ (БКМ) -245  270 378 53.0
ТКБ (БКМ) -273  299 382 60.0
ТКБ (БКМ) -299  324 385 73.0
ТКБ (БКМ) -324  351 390 85.0
ТКБ (БКМ) -340  365 395 90.0
ТКБ (БКМ) -351  376 405 98.0 
ТКБ (БКМ) -377  402 405 112.0 
ТКБ (БКМ) -406  432 410 125.0 
ТКБ (БКМ) -426  451 425 145.0 
ТКБ (БКМ) -478  508 425 160.0 
ТКБ (БКМ) -508  533 425 180.0