DIYIRCƏKLI ISTIQAMƏTLƏNDIRICI IÇLIK

 Təyinatı: qazıma vaxtı kvadrat stanqı istiqamətləndirmək üçün.

Kvadrat şəkilli ştanqın olcüləri, dyüm  4; 5; 6 
Uzunluğu (mm) 1420
Eni (mm) 320
Hündürlüyü (mm) 415
Çəkisi, kq  210