Giriş bufer tutumu

Bufer tutumu compressor stansiyalarında, sıxılmış qazın təzyiqinin pulsasiyasını yox etmək və qaz sərtinin sabitliyini təmin etmək məqsədi üçün tətbiq olunur.