Tənzimləyici drossel

Təyinatı: Püskürməyə qarşı avadanlığın manifoldunda səlist tənzimləmək məqsədi ilə quraşdırmaq üçün.

Şərti keçid: mm  80
Drosselin idarə olunması  əl ilə 
İşçi mühitin istiqaməti  bir tərəfli 
Uzunluğu (mm) 1420
Eni (mm) 320
Hündürlüyü (mm) 415
Çəkisi, kq  210
İşçi təzyiq: MPa  35