MANIFOLD МБ-2У A. IKI QAZIMA NASOSUNUN BIRGƏ IŞLƏMƏSI ÜÇÜN VURMA MANIFOLDU

TƏYINATI: GIL MƏHLULUNU QAZIMA NASOSLARINDAN QAZIMA VIŞKASINDAKI DIRƏYIN FLANSINA QƏDƏR, O CÜMLƏDƏN MƏHLUL HAZIRLAMA VƏ QAZIMA AVADANLIĞININ TƏMIZLƏMƏ QURĞUSU SISTEMININ BORU XƏTTINƏ NƏQL ETMƏK ÜÇÜN.