Bucaqlıqlar

Təyinatı: Neftkimya Sənaye sahələrinin müəssisələrində və mineral gübbrələr istehsalı müəssisələrində istifadə olunan boru xəttləri üçün.

İşçi təzyiq: Pş - 10÷100 MPа  (100÷1000 kqq/sm2)

Şərti keçid: Dş - 40÷200 mm