TAMKEÇIDLI SÖKÜLƏN SIYIRTMƏ ZPRM

Təyinatı: qazıma nasoslarının vuran manifoldlarının keçid deşiklərini bağlamaq üçün.

Siyirtmənin şərti işarəsi  ZPR-100x32  ZPR-100x40 
Şərti keçid, mm  100 100
İşçi təzyiq: MPa  32 40
Uzunluğu (mm) 450 450
Eni (mm) 450 450
Hündürlüyü (mm) 770 770
Çəkisi, kq 126 126