Gilqarışdırıcı

Gilqarışdırıcı neft və qaz quyularının qazıma prosessində zəruri element olan qazıma məhlulunun hazırlanmasında tətbiq olunur.