Düzaxınlı siyirtmə S-50xl,6 (3M-50xl,6)

Təyinatı: qazpaylayıcı sahələrdə boru xətlərinin keçid kanallarının bağlanması üçün.

Şərti keçid: mm  50
Şərti işçi təzyiq: MPa  1.6
Uzunluğu (mm) 217
Eni (mm) 210
Hündürlüyü (mm) 482
Çəkisi, kq 27.5