Pistonlu nasos 9T

Təyinatı: 9T pistonlu üfüqi qoşa silindirli ikili hərəkətli nasos qazıma və əsaslı təmir prosesində quyunun sementləşdirilməsi zamanı məhlulun quyuya vurulması üçün.

Nasosun gücü, KV  125/170 
Piston gedişinin uzunluğu,mm  250
Ötürmə ədədi  20.5
Manifold, mm,  sorucu  100
Vurucu 50
Uzunluğu (mm) 2420
Eni (mm) 790
Hündürlüyü (mm) 2190 
Çəkisi, kq  2890