İkipilləli reduktor Ц2НШ-450

Tayinatı: Müxtəlif maşın və mexanizmlərin intiqalında istifadə etmək üçün.

Ötürmə ədəti    16.94
Aşağı gedişli рillə (mm) 450
Tez gedişli рillə (mm) 280
Uzunluğu (mm) 1450
Eni (mm) 1554
Hündürlüyü (mm) 948
Çəkisi, kq  1530