NQK TIPLI COMPRESSOR

TƏYINATI: AŞAĞI TƏZYIQƏ MALIK OLAN NEFT (SƏMT) QAZININ YIĞILMASI VƏ MƏDƏN DAXILI DAŞINMASI ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULUB.

Kompressorun tipi      NQK-3,5/1,5  NQK-7/1-5  NQKT-10/25-12
Məhsuldarlığı, m3\dəq.  3,5  7,0  10,0
Sorma (MPa) 0,08-0,12  0,08-0,12 0,10 - 0,25
Vurma (MPa) 0,5  0,5  1,2
Sərf olunan giic, KV 45 55 75
Porşenin ikigedişli tezliyi, dəq. 50 65 60
Silindrin diametri, mm 250 300 250
Piston gedişi, mm 630 630 630
Uzunluğu (mm) 4600 4700 4880
Eni (mm) 3600 3600 3600
Hündürlüyü (mm) 1200  1260  1355
Çəki, kq 4820  5800  6080