TORLU QAZ SEPARATORLARI

TƏYINATI: MUXTƏLIF MƏDƏN QURĞULARINDA, YERALTI AVADANLIQLARDA VƏ ELƏCƏDƏ QAZ VƏ NEFT EMALI ZAVODLARINDA TƏBII VƏ SƏMT QAZININ NEFT KONDENSATINDAN, INQIBITORLARDAN, SUDAN VƏ BAŞQA MAYELƏRDƏN TƏMIZLƏNMƏSI ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULUB.

Göstəricilər 

Torlu qaz separatoru 

QS 2 - 1,6 - 1200 - 1

Torlu qaz separatoru 

QS 2 - 6,3 - 1600 - 1

Neftqaz separatoru 

NQS - 4.0 - 1200 - 1

Giriş separatoru 

GS - 1000 - 11.0 - 1 

Məşəl separatoru 

MS - 1000 - 1

Daxili diametri, mm 1200  1600  1200  1000  1000 
Işçi təzyiq, MPa  1,6  6,3  4,0  11,0  0,05
Işçi həcmi, m3 1,3  2,5  6,3  1,0  4,0
Məhsuldarlığı, mln nm3/sutka  0,85  3,43 55000 m3/saat 51x103 102x103 41667 m3/saat
Hündürlüyü (mm) 4660  5710  6640  4180  6870
Eni (mm) 1732  2475  2288  1880  1760
Çəki, kq 2200  10000  5090  6100  2150