PAZVARI PNEVMATIK TUTUCU РРТ-Ш8 (ПКР-560)

TƏYINATI: NEFT VƏ QAZ QUYULARININ QAZILMASI PROSESINDƏ QAZIMA BORULARININ ROTORDA MEXANIKLƏŞDIRILMIŞ TUTULMASI, QURAŞDIRMA-SÖKMƏ IŞLƏRININ APARILMASI, HƏMÇININ PAZLAR ÇIXARILMAQLA ROTORUN FIRLANMA HƏRƏKƏTININ QAZIMA KƏMƏRINƏ ÖTÜRÜLMƏSI.

Yükqaldırma qabiliyyəti, KN  nom 2800 max 3200
Rotorun stolundakı deşiyin diametri, mm  560
Tutulan borularm şərti diametri, mm  60, 73, 89, 102, 114, 127, 140, 146, 168, 178
Pazların qaldırılması və endirilməsi  Pnevmasilindr vasitəsilə 
Uzunluğu (mm) 1700
Eni (mm) 820
Hündürlüyü (mm) 1500
Hündürlüyü (mm) 1720