DROSSELLI ƏKS KLAPANLAR

TƏYINATI: NEFT VƏ QAZ QUYULARININ QAZIMA VƏ TƏMIRI ZAMANI SEMENTLƏMƏ ƏMƏLIYYATINDA ENDIRILƏN ARALIQ QORUYUCU KƏMƏRIN ÖZ-ÖZÜNƏ QUYU MAYESI ILƏ DOLMASINI, SEMENT MƏHLULUNUN KƏMƏRARXASI FƏZADAN KƏMƏRƏ AXMASI QARŞISININ ALINMASI, AYIRICI TIXACLARIN OTURMASINI TƏMIN ETMƏK. DROSSELLI ƏKS KLAPANLAR QOST 632 UYĞUN DXAR = 114 - 508 MM BORULAR ÜÇÜN: QISA ÜÇBUCAQ, TRAPESIODAL (OTTM) YIVLI VƏ YÜKSƏK HERMETIK BIRLƏŞMƏ (OTTQ) VARIANTINDA ISTEHSAL OLUNUR.

Tipi Işçi təzyiq, Mpa Diametri (mm) Hündürlüyü (mm) Çəki, kq
DƏK (ЦКОДМ)-114 25 133  313 11,8
DƏK (ЦКОДМ)-114 ОТТГ 25   340 13,1
DƏK (ЦКОДМ)-127  25 146 318 13.7 
DƏK (ЦКОДМ)-127 ОТТГ  25   352 15,2 
DƏK (ЦКОДМ)-140 25 159  360  17,8 
DƏK (ЦКОДМ)-140 ОТТГ  25   395  19,3 
DƏK (ЦКОДМ)-146  25 166  360  19,4 
DƏK (ЦКОДМ)-146 ОТТГ 25   395  21,0 
DƏK (ЦКОДМ)-168  25 188  360  19,4 
DƏK (ЦКОДМ)-168 ОТТГ  25   395  26,1 
DƏK (ЦКОДМ)-178  25 196   372  29,2
DƏK (ЦКОДМ)-178 ОТТГ  25   395  30,5 
DƏK (ЦКОДМ)-194  25 216  380  34,0 
DƏK (ЦКОДМ)-194 ОТТГ  25   395  35.2 
DƏK (ЦКОДМ)-219 15 245  400  38,4 
DƏK (ЦКОДМ)-219 ОТТГ 15     44,0 
DƏK (ЦКОДМ)-245  13 270  400  60,0 
DƏK (ЦКОДМ)-245 ОТТГ 13   420  64,0
DƏK (ЦКОДМ)-299 10 324   75,9 
DƏK (ЦКОДМ)-324 10 351  405  92,0 
DƏK (ЦКОДМ)-340 10 365   98.0 
DƏK (ЦКОДМ)-406 7,5 432  445  121,0
DƏK (ЦКОДМ)-473 7,5 508   175,0 
DƏK (ЦКОДМ)-508  7,5 533  455  190,0