TAM KEÇIDLI PARALEL ŞIBERLI SIYIRTMƏ

TƏYINATI: FONTAN VURAN NEFT VƏ QAZ QUYULARININ, ELƏCƏDƏ LAYA SUVURMA QUYULARININ, QUYUAĞZI AVADANLIQLARININ KEÇID KANALLARINI BAĞLAMAQ.

Siyirtmənin şərti işarəsi SPŞ-65x21 MS-65x35 SM-80x35 SMH-80x35
Şərti keçid, mm 65 65 80 80
Işçi təzyiq, MPa 21 35 35 35
Siyirtmənin idarə olunması  Əl ilə  Əl ilə  Əl ilə  Hidravlik
Işçi mühitin temperaturu °C  100 100 100 100
Işçi mühitin istiqaməti  Istənilən  Istənilən  Istənilən  Istənilən 
Uzunluğu (mm) 350  350  470  470 
Eni (mm) 320  320  450  450 
Hündürlüyü (mm) 650  600  730  1066
Çəki, kq 64,0  86,0  144 155