PAZVARI ÇUQUN SIYIRTMƏ

TƏYINATI: BORU KƏMƏRLƏRINDƏ BAĞLAYICI KIMI QURAŞDIRILIR.

Siyirtmənin şərti işarəsi PS-50x1  PS-80x1
Şərti keçid, mm 50 80
Işçi təzyiq, MPa 1,0 1,0
Işçi mühit  Su, yağ, neft  Su, yağ, neft 
Uzunluğu (mm) 180  210
Eni (mm) 160  195
Hündürlüyü (mm) 385  460
Çəki, kq 17,6  29,0