KÜRƏLI KRANLAR KK

TƏYINATI: NEFT VƏ QAZ QUYULARININ QAZILMASI PROSESINDƏ AÇIQ FONTAN PÜSKÜRMƏSININ QARŞISINI ALMAQ VƏ YA ONLARIN ARADAN QALDIRILMASI (LƏĞVI) MƏQSƏDI ILƏ QAZIMA BORULARMIN BORU KANALINI BAĞLAMAQ.

Kürəli kranın işarəsi  Işçi təzyiq, МРа  Keçid deşiyinin diametri, mm Uzunluğu (mm) Diametri (mm) Çəkisi, kq
Kürəli kran           
КК (КШ)-89 35; 70 21  310  89  10,6 
КК (КШ)-95  35; 70 21  310  95  12,4 
КК (КШ)-108 35; 70 32  360  108  18,5 
КК (КШ)-120  35; 70 40  400  120  25,3 
КК(КШ)- 133  35; 70 50  425  133  28,0 
Dayaq sapfalı kürəli kran          
DSKK(KЩЦ) -146 35; 70 60  410  146  30,2 
DSKK(KЩЦ) -155  35; 70 68  445  155  37,4 
DSKK(KЩЦ) -178  35; 70 80  490  178  58,6 
DSKK(KЩЦ) -195  35; 70 80  490 195  72,5
Yüksək təzyiqli kürəli kran           
УТКК(КШВН)-146 70 60  500  146  36,0 
УТКК(КШВН)-155 70 64   155  39,5 
УТКК(КШВН>178 70 70  545  178  68,6 
УТКК(КШВН)-195 70 70   198  84,0