KÜRƏLI VENTIL (KV)

TƏYINATI: NEFT VƏ NEFTKONDENSATLI MAYELƏR ÜÇÜN BORU XƏTTLƏRININ KEÇID KANALLARINI BAĞLAMAQ VƏ AÇMAQ ÜÇÜN.

Şifer  KV НKT-60 KV НKT-73 KV НKT-89 KV НKT-114
Şərti kecid, mm 32  39  47  60
Iisci tazyiq, MPa 10 10 10 10
Işçi mühitin istiqaməti  Bir tərəfli  Bir tərəfli  Bir tərəfli  Bir tərəfli 
Uzunluğu (mm) 250  265  281  298
Eni (mm) 87  104  120  148
Hündürlüyü (mm) 127  131  155  159
Çəkisi, kq 4,5  6,5  11,0  18,0