OBA TIPLI BIR OYNAQLI BORU AÇARI

TƏYINATI: QUYULARDA QALDIRMA-ENDIRMƏ ƏMƏLIYYATI ZAMANI, О CÜMLƏDƏN АПР TIPLI MEXANIKI AÇAR IŞLƏTMƏKLƏ, NASOS - KOMPRESSOR BORULARININ AÇIB - BAĞLAMAQ.

Tipi КОТ 48-89 КОТ 89-132
Açar ilə tutulan boru və muftaların diametri, mm 48-89 89-132
Maksimal burucu moment, KN.m 4 6
Uzunluğu (mm) 528  750
Eni (mm) 127  158
Hündürlüyü (mm) 100  106
Çəkisi, kq 8,6  10,5