ЗБА TIPLI ZƏNCIRLI AÇAR

TƏYINATI: MƏDƏN IŞLƏRI ZAMANI NASOS - KOMPRESSOR BORULARININ ƏL ILƏ AÇIB - BAĞLAMAQ.

Tipi ЗБА 60-114 (КЦН-1) ЗБА 114-146 (КЦН-1)
Tutulan borunun diametri, mm 60-114  114-146
Zəncirin uzunluğu, mm  665  790
Uzunluğu (mm) 520  820
Eni (mm) 110 110
Hündürlüyü (mm) 110 110
Çəkisi, kq 9,9  12,0