Kolon başlıqları

Təyinatı : Kolon başlıqları neft və qaz quyularının quyu ağzı kolon avadanlıqlarının tərkib hissəsidir.

QK1 - bir flanslı

QK 2- iki flanslı