PORŞENLI QAZIMA NASOSLARININ KLAPAN DÜYÜNÜ

TƏYINATI: QUYUYA MƏHLUL VURMAQ ÜÇÜN ISTIFADƏ EDILƏN QAZMA NASOSLARINDA TƏTBIQ OLUNUR.

Tətbiq sahəsi  НBT-60 nasosu  У8-6МА2 nasosu  НБ-32 nasosu  9МГр nasosu  9Т nasosu 
Şifrə K7  К9      
Diametri (mm) 151,5±0.1  185±0,1  92  111  113
Hündürlüyü (mm) 187±1.0  204±1.5  60  110  105
Çəki, kq 8.4  13.5  1.4  1.9  1.7