AYIRICI TIXACLAR

TƏYINATI: TAMPONAJ MƏHLULU BASMA MƏHLULUNDAN AYIRMAQ VƏ QORUYUCU KƏMƏRIN SEMENTLƏŞDIRILMƏSI ZAMANI TAMPONAJ MƏHLULUNUN BASILMASININ BAŞA ÇATMASINI XƏBƏR VERƏN SIQNALIN ALINMASI.

Tipi Diametri (mm) Hündürlüyü (mm) Çəki, kq 
AT (ПП)-114x146  136  227  3,7 
AT (ПП)-146x168  158  205  4.9 
AT (ПП)-168х194  185  225  6,6
AT (ПП)-219x245  236  320  13,2 
AT (ПП)-273х299  285  365  16.2 
AT (ПП)-324х351  335  415  23,2 
AT (ПП)-406х426  410  620  73.5 
AT (ПП)-146  138  227  3,1 
AT (ПП)-168  168  205  4.1 
AT (ПП)-377  364  560  59,0 
AT (ПП)-473  460  620  76,0 
AT (ПП)-508  496  620  88,2